در بعضی از مواقع مجبور می شویم که در پرورش جوجه ها از قناری پرستار استفاده کنیم که این کار را باید با رعایت مواردی کوچک اما بسیار مهم انجام داد .

وقتی که ماده اصلی تخم ها را کاملا گذاشت آنها را به زیر پای قناری پرستار که او نیز تخم های خود را کاملا گذاشته است می گذاریم اما باید توجه داشت که باید بگذاریم که ماده آن جفت اصلی تا ۱۳ روز روی تخم های پوچ بخوابد زیرا هم ممکن است قناری پرستار به جوجه ها رسیدگی نکند و مجبور باشید آنها را به زیر مادر اصلی برگردانید و هم برای خوابیدن باد پس ماده اصلی بهتر است که دوران کرک بودن را تا ۱۳ روز بگذراند بعد تخم ها را بردارید ٬ در بعضی از موارد دوستان بعد از این که قناری تخم ها را گذاشته و آنها را زیر پرستار گذاشته اند چال را از قفس ماده اصلی برداشته و دیده اند که دیگر تا مدتهای زیادی ماده تخم نکرده است ٬ زیرا باد پس ماده به دلیل نگذراندن دوران کرک نخوابیده است .

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1389    | توسط: فرزان الماسی    |    |
نظرات()